pdf print

Privaatsuspoliitika – isikuandmete kasutamine


Teemad

Sissejuhatus
Meie kogutavad isikuandmed
Meie kogutavad delikaatsed isikuandmed
Mida me teie isikuandmetega teeme
Teie isikuandmete jagamine
Kolmandast isikust teenusepakkujad
Teie õigused
Küpsised
Andmete turvalisus
Eelistuskeskus
Kontaktteave
Muudatused privaatsuspoliitikas

Sissejuhatus

Seda veebilehte haldab OY SRG Finland AB, mis on osa Etraveli Groupist. Äriühingud kontsernis %{group_name} käitlevad igapäevase tegevuse käigus mitmesuguseid isikuandmeid, nagu nimed, meiliaadressid ja muu reisiinfo. Andmete turvalisus ja andmekaitseõigusaktide järgimine on meie jaoks väga oluline. Selles privaatsuspoliitikas selgitatakse kuidas me kogume, säilitame, kasutame ja avaldame mis tahes teie kohta kogutud isikuandmeid, kui kasutate seda veebilehte, ja kuidas kaitstakse teie isikuandmete privaatsust ja konfidentsiaalsust. Teie privaatsus on meile tähtis ja hoolimata sellest, kas olete meie teenuste uus või pikaajaline kasutaja, palun leidke aega, et tutvuda meie tegevusega ja võtta küsimuste korral meiega ühendust.

Etraveli Group AB, reg. No. 556584-4684 ("meie") on teie isikuandmete niinimetatud "vastutav töötleja" ja vastutab seetõttu meie poolt teie isikuandmetega tehtavate toimingute seaduslikkuse eest.

Meie kogutavad isikuandmed

Üldiselt kogume sellist laadi isikuandmeid, mida on vaja selleks, et saaksite teha reisikorraldusi ja broneeringuid. Selle hulka kuulub teave nagu teie ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, telefoninumber ja meiliaadress. Kohustuslik on edastada ainult need isikuandmed, mida me vajame, et teha resikorraldused, mille te broneerisite meie veebilehtede kaudu. Olenevalt sellest, millist reisiteenust te kasutate, võime küsida teie püsikliendinumbrit, teavet teie toitumisnõuete ja tervisliku seisundi kohta (kui neid on) ning muid üksikasju, mis on olulised teie reisikorralduste tegemiseks või mida vajab mõni teine reisiteenuste osutaja (nt lennuettevõtted või hotellid). See loend ei ole täielik. Kui võtate ühendust meie reisitoega, siis kogume andmeid, mis te annate telefonikõne ajal. Ka meie küpsised koguvad mõningat teavet, nagu allpool näete.

Kui teete broneeringu meie veebilehe kaudu kellegi teise jaoks, siis küsime selle inimese isikuandmeid. Sellistel juhtudel loodame teie peale teise inimese nõustamisel meie privaatsuspoliitika suhtes.

Meie kogutavad delikaatsed isikuandmed

Mõnel juhul tuleb meil töödelda teie kohta nn „erikategooria isikuandmeid“, mida võidakse pidada delikaatseteks. See võib olla nii juhul, kui te näiteks i) olete esitanud tervisetõendi tühistamiskaitse kasutamiseks või lennufirmalt tagasimakse saamiseks; ii) olete meditsiinilises või tervislikus seisundis, mis mõjutab teie reisi ning mille tõttu taotlete abistamist või tuleb hankida mingisugune luba või iii) olete teinud taotluse, mis avaldab teie kohta muid delikaatseid isikuandmeid.

Enne kui saame käidelda teie isikuandmeid, vajame selleks teie nõusolekut. Seetõttu palume teil kasutada meie veebisaitidel delikaatsete andmete esitamiseks spetsiaalseid kontaktvorme. Kontaktivormid võimaldavad teil anda meile vastavate andmekaitseseaduste poolt nõutud nõusoleku. Nõusolekust võib igal ajal taganeda. Me ei käitle delikaatseid isikuandmeid, mida te pole lubanud käidelda või mida te pole meile andnud. Juurdepääs teie delikaatsetele isikuandmetele on piiratud arvul isikutel ja pärast teie taotluse kohast delikaatsete isikuandmete käitlemist kustutame kõik andmed nii kiiresti kui võimalik.

Mida me teie isikuandmetega teeme

Selleks, et meil lubataks käidelda teie isikuandmeid, kohustavad kohaldatavad andmekaitse õigusaktid meid omama nn õiguslikku alust iga kord, kui teie isikuandmeid tuleb mõnel otstarbel töödelda. Sellel põhjusel oleme koostanud tabeli allpool, et näidata iga meie otstarbe õiguslikku alust.

Mida me teeme (teie isikuandmete käitlemise otstarbed) Meie õiguslik alus Säilitamise aeg
Võimaldab teha reisikorraldusi ja broneeringuid, mida olete meilt taotlenud (nt meie vahendatud reisiteenuse broneerimine, samuti meie oma teenuste osutamine). Meie lepingu täitmine teiega. Juhtudel, kus olete meile andnud delikaatseid isikuandmeid, on õiguslikuks aluseks nõusolek. 3 aastat alates ostu kuupäevast. Delikaatsete isikuandmete andmise nõusolekust võib igal ajal taganeda.
Kui olete otsustanud meie veebilehel kasutajakonto luua, siis võimaldame teile konto loomist. Kontoga kaasneb juurdepääs teie varasemaid reisikorraldusi ja broneeringuid puudutavale teabele. Samuti säilitame teie kasutajanime ja parooli. Meie lepingu täitmine teiega. Teie kasutajakonto andmeid, samuti isikuteavet teie varasemate reisikorralduste ja broneeringute kohta, säilitatakse seni, kuni otsustate tühistada meie veebilehel oma kasutajakonto. Kui te aga ei ole 18 kuu jooksul oma kasutajakontole sisse logitud, võime sellise konto ja teabe kustutada tingimusel, et meil pole mingit muud õiguslikku alust andmete säilitamiseks.
Kui olete alustanud broneerimistoiminguid, kuid pole ostu lõpetanud, siis võime teile saata e-kirja lingiga tagasi otsingutulemuste või alustatud broneeringu juurde, olenevalt sellest, kui kaugele te veebilehel broneerimistoimingutega enne katkestamist jõudsite. Meil on õigustatud huvi tegeleda ettevõtlusega ja võimaldada teile ostu lõpetamist, ilma et peaksite kogu teabe uuesti esitama. Kui te ei soovi selliseid e-kirju, võite neist igal ajal e-kirjas loobuda. 24 tundi on möödunud broneerimistoimingute katkestamise hetkest.
Enne kui alustate reisikorralduste tegemist, anname teile reisisihtkohaga seoses lisateavet ja pakkumisi, näiteks võimalikke lisateenuseid nagu lisapagas, ja muud teie reisil kasulikku teavet. Osa teabest põhineb iseloomustamisel, mis on koostatud teabe alusel, mis te olete broneerimistoimingute käigus meile andnud (nt reisikuupäevad, teie sihtkoht jne). Meil on õigustatud huvi pakkuda teile mugavamat reisimist ja võimaldada teil lihtsamalt leida rohkem olulist teavet. Kui te ei taha seda teavet, siis võite sellest igal ajal loobuda e-kirjas. Seda saab teha, kuni teie reisikorraldused hakkavad kehtima. Teised sarnased toimingud võivad jätkuda vastavuses allpool määratletud otstarvetega.
Peale teie reisikorraldusi võime teile saata meie uudiskirja, mis sisaldab soovitusi teiste reisikorralduste ning reisitoodete ja -teenuste kohta, mis võivad teid huvitada. Mõned soovitused põhinevad teie varasemate valikute iseloomustusel, kui olete broneerinud reisi, ja suhtumisel meie e-kirjadesse. Meil on õigustatud huvi tegeleda ettevõtlusega ja võimaldada teil teha teid huvitavaid reisikorraldusi. Kui te ei soovi selliseid e-kirju, siis võite neist loobuda e-kirjas või meie veebilehel. Samuti võite enne lõplikku ostu sooritamist uudiskirjast keelduda. 3 aastat alates ostu kuupäevast.
Võime salvestada telefonikõnesid kvaliteedi tagamise otstarbel ja teie tulevaste taotluste ja päringute huvides. Meie õigustatud huvi on i) parandada meie teenuseid järjepideva õppimisega ning kus võimalik ii) lahendada teie võimalikke taotlusi ja nõudeid. Kui te ei soovi telefonikõnede salvestamist, siis võite esitada vastuväite salvestamisele enne kui see algab. 6 kuud alates telefonikõne kuupäevast. Teie salvestusele on juurdepääs ainult piiratud arvul inimestel.
Näiteks küpsiste kasutamine parandab veebilehe kasutatavust, pakub isikukohastatud kogemust ja sobib kasutamisstatistika kogumiseks. Samuti kasutame seansiküpsiseid, et parandada veebilehe turvalisust Meie õigustatud ootus on i) täiendada meie veebilehte; ii) näidata teile huvitavaid pakkumisi ja (iii) pakkuda turvalist teenust ning veebilehte. Kui te ei soovi, et säilitame teie arvutis küpsiseid, siis võite igal ajal muuta veebilehitseja seadeid. Sõltuvus küpsise tüübist. Vaadake järgnevalt täpsemaid säilitamisaegu.

Lisaks eespool esitatule kasutame igapäevaseid meetmeid, mis on ettevõtetele tarvilikud klientidele teenuste osutamiseks, näiteks raamatupidamine, majandusarvestus, arveldamine, rahapesuvastaste kohustuste täitmine ja meie veebilehe turvalisena hoidmine. Sellises ulatuse pole see kohaldatavate seaduste alusel kohustuslik, kuid me kasutame neid meetmeid, lähtudes õigustatud huvist. Samuti võime analüüsida meie klientide käitumist, et tõsta veebilehe ja teenuste üldist taset. Kuid selliseks analüüsiks kasutatakse koondtasandi üldistatud ja anonüümseid andmeid.

Teie isikuandmete jagamine

Jagame teie isikuandmeid ainult siis, kui see on vajalik meie privaatsuspoliitikas loetletud otstarbel. Jagada võidakse muude äriühingutega Etraveli Groupis, valitsusasutustega ja meie usaldusväärsete äripartneritega. Näiteks võime jagada teie isikuandmeid (k.a delikaatseid isikuandmeid, kui see on asjakohane) selliste äripartneritega nagu lennuettevõtted, hotelliteenuse pakkujad, kindlustusettevõtted ja ülemaailmse elektroonilise jaotussüsteemiga (nn GDS), et saaksite teha reisikorraldusi ja broneeringuid.

Iga partner vastutab ise teie isikuandmete käitlemise eest pärast nende saamist meie käest, mis tähendab seda, et kohaldavate andmekaitse õigusaktide alusel peate oma õiguste kohta taotluse esitamiseks kõnealuse partneriga ise ühendust võtma. Soovitame teil lugeda partneri asjaomast privaatsuspoliitikat, et saada teavet, kuidas käideldakse teie isikuandmeid.

Ka jagame teie isikuandmeid teiste ettevõtetega (nn „andmetöötlejad“) teie taotletud teenuste osutamiseks, nendeks võivad näiteks olla teenuseosutajad, kes haldavad meie kõnekeskusi ja teised tarnijad ja müüjad, kes käitlevad teie isikuandmeid, kui osutavad meile teenuseid (nt välised salvestusseadmed).

Reisitööstuse rahvusvahelise iseloomu tõttu võidakse teie isikuandmeid töödelda erinevates asukohtades kõikjal maailmas, kui pooled, kellega jagame teie isikuandmed, asuvad väljaspool ELi/EMP riike. Kohaldatavate andmekaitse õigusaktide kohaselt vajame isikuandmete jagamiseks väljaspool ELi/EMP piirkonda teatavat õiguslikku alust. Kui Euroopa Komisjon peab riigi isikuandmete kaitse taset piisavaks, siis on see meie õiguslik alus. Õiguslikke aluseid, millele tuginendes võib andmeid jagada, on kokku kolm. Need on järgmised:

  1. edastamine on vajalik teiega lepingu täitmiseks (näiteks olete broneerinud lennu lennuettevõttega, mis asub väljaspool ELi/EMP-d);
  2. edastamine väljapoole EL/EMP riike põhineb Euroopa Komisjoni vastu võetud isikuandmete edastamise kaitse tüüptingimustel (isikuandmete kaitse tüüptingimuste koopia on leitav aadressilt http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/); ja
  3. ELi–USA andmekaitseraamistikus Privacy Shield on tehtud edastus Ameerika Ühendriikidesse ja saaja on nõuetekohaselt sertifitseeritud.

Kolmandast isikust teenusepakkujad

Palun pange tähele, et meie veebilehel on lingid teistele veebilehtedele ja nende sisu kolmandast isikust teenusepakkujatest. See privaatsuspoliitika rakendub ainult meie veebilehele ja meie teenustele. Kui liigute linkide kaudu teistele veebilehtedele või kasutate kolmanda poole teenuseid ja tooteid, siis peate lugema nende privaatsuspoliitikaid. Kui võtate meiega ühendust sotsiaalmeedia kaudu, siis see privaatsuspoliitika ei kehti mis tahes isikuandmetele, mis te olete esitanud sellise suhtluse ajal – sellisel juhul soovitame teil lugeda sotsiaalmeedia teenuseosutaja privaatsuspoliitikat.

Teie õigused

Kohaldatavate andmekaitse õigusaktide alusel on teil teatavad „andmesubjekti” õigused. Allpool on teie õiguste loend. Teie õigused on järgmised.

  1. Õigus juurdepääsule – Teil on õigus juurde pääseda andmetele, mida käitleme. Ka on teil õigus saada teatavat teavet selle kohta, mida me isikuandmetega teeme. Selline teave on esitatud kõnealuses dokumendis.
  2. Andmete parandaise õigus – Teatavatel asjaoludel on teil õigus parandada teie kohta käivaid ebatäpseid isikuandmeid ja täiendada mittetäielikke isikuandmeid. Palun pange tähele, et me ei saa alati paranda teie antud ebatäpseid isikuandmeid näiteks lennuettevõtjate eeskirjade tõttu ja selline eraldi muutmine võib tekitada kulusid.
  3. Andmete kustutamise õigus – Teatavatel asjaoludel on teil õigus kustutada enda isikuandmeid. See on nn „õigus olla unustatud”.
  4. Õigus töötlemise piiramiseks – Teatud tingimustel on teil õigus piirata teie isikuandmete kasutamist meie poolt.
  5. Andmete ülekantavuse õigus – Teil on õigus saada oma isikuandmed meilt (või saada teie teisele vastutavale töötlejale edastatud isikuandmed) liigendatud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormis.
  6. Vastuväidete esitamise õigus – Teil on õigus olla vastu isikuandmete teatud tüüpi käitlemisele, mida me teeme. See kohaldub kõigile meie tegevustele, mis põhinevad meie „õigustatud huvil“.

Viimasena on teil õigus esitada kaebus sobivale andmekaitse järelevalveasutusele.

Küpsised

Küpsis on väike tekstifail, mis on salvestatud teie arvutisse; mõni ainult seniks, kuni sulgete veebilehitseja (nn seansiküpsised), ja mõni pikemaks ajaks (nn püsiv küpsis). Kui te ei soovi lubada küpsiste säilitamist enda arvutis, siis võite muuta veebilehitseja seadeid. Kuid pange tähele, et sellisel juhul ei pruugi meie veebilehe mõned funktsioonid korralikult toimida ja osa sisust ei ole korrektselt esitatud.

See veebileht kasutab küpsiseid mitmel põhjusel, sealhulgas isikukohastatud kogemuse pakkumiseks, veebilehe kasutatavuse parandamiseks ja kasutusstatistika kogumiseks. Samuti kasutame seansiküpsiseid, et parandada veebilehe turvalisust.

Mõnel juhul küpsiseid kasutades jagame andmeid kolmandate pooltega. Näiteks kasutame Google Analyticsi ja Google AdWordsi teenuseid, mis edastavad veebilehe liiklusandmeid Google’i serveritele. Google Analytics ei tee vahet üksikutel kasutajatel ega seosta teie IP-aadressi teiste Google’i kasutuses olevate andmetega. Kasutame Google’i pakutud raporteid, et mõista paremini veebiliikust ja veebilehe kasutust ning optimeerida Google’ist ja teistest reklaamivõrkudest ostetud reklaami. Google võib töödelda andmeid sellisel viisil, nagu on kirjeldatud Google'i privaatsuspoliitikas, ja teha seda eesmärgil, mis on esitatud selles lõigus eespool. Võite loobuda Google Analyticsi kasutamisest, kui keelate või keeldute küpsisest, keelate JavaScripti või kasutate Google’i pakutud loobumisteenust. Google’i reklaamifunktsioonidest loobumiseks kasutage seda linki.

Meie veebileht kasutab ka Facebook Pixelit, mis kogub anonüümseid koondandmeid, millega optimeerime reklaami ostmist Facebooki erinevatelt platvormidelt (sealhulgas Instagramilt). Facebook kogub kasutajanimesid, mille abil võrreldakse, kas kasutaja on külastanud Facebook Pixeli veebilehte. Meie reklaamiandjana ei saa siiski kunagi tuvastada ühe kasutaja käitumist. Facebook ja sellega seotud platvormid on suletud reklaami ökosüsteem, kus nende kasutajad saavad reguleerida, kas nad nõustuvad Facebookilt reklaame ostes reklaamiandja andmete kogumisega nende veebilehtedelt. Oma reklaamiseadete nägemiseks ja muutmiseks Facebookis kasutage seda linki.

Lisaks kasutab meie veebileht Microsofti Bingi, TripAdvisori ja TvSquaredi konversioonide jälgimise skripte ja küpsiseid (saate vaadata nende privaatsuspoliitikaid vastavatelt linkidelt). Kõik need teenused koguvad koondatud statistilisi andmeid, mis aitavad meil optimeerida reklaamide ostmist. Meie reklaamijad ei saa neid andmeid kasutades üksikut kasutajat tuvastada. Küpsiste kasutamise saate brauseri sätetes välja lülitada.

Läbipaistvuse tagamiseks oleme koostanud kokkuvõtte siin veebilehel kasutatavatest küpsistest.
Lisateavet küpsiste kohta leiate lehelt www.youronlinechoices.com.

Andmete turvalisus

Teie isikuandmete turvaliseks hoidmiseks oleme rakendanud rea tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid. Näiteks hoiame kõrget turvalisuse taset kõigi süsteemide puhul (sealhulgas jälgimine, avariitaaste, juurdepääsu piiramine jne). Lisaks oleme kehtestanud põhimõtte, et meie töötajad (kelle suhtes loomulikult kohaldatakse konfidentsiaalsuse nõuet) ei kasuta isikuandmeid, kui selleks ei ole vajadust. Sellised põhimõtted on sätestatud ka meie standardites, kui sõlmime lepinguid tarnijatega või rakendame oma tegevuses uusi IT-süsteeme.

Eelistuskeskus

Siin on link teie isiklikku eelistuskeskusesse.

Kuidas meiega ühendust võtta

Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas me käitleme teie isikuandmeid või kasutame küpsiseid, soovite kasutada mõnda oma õigust kohaldatavate andmekaitse õigusaktide alusel, siis palun saatke e-kiri aadressil: privacy@etraveli.com või kasutage järgmisi andmeid:

Etraveli Group AB
Att: Privacy Manager
P.O Box 1340
751 43 Uppsala
Rootsi

Muudatused privaatsuspoliitikas

Kui muudame teie isikuandmete käitlemist või küpsiste kasutamist, siis uuendame viivitamatult seda privaatsuspoliitikat ja avaldame selle siin veebilehel.

Viimati uuendatud: 2018-05-21.

Header
Subject
Body
Footer