pdf print

Reisitingimused


Käesolevaid üldtingimusi ("ÜT") kohaldatakse teie ("teie" või "klient") ja OY SRG Finland AB ("meie"), broneerimisportaali ee.mytrip.com operaatori (edaspidi "portaal") vahel. Enne portaali kasutamist palutakse teil see ÜT hoolikalt läbi lugeda. Portaali kasutades nõustute käesoleva ÜT-ga. Kui te ei aktsepteeri käesolevat ÜT-d, palume teil hoiduda portaali kasutamisest ja väljuda veebisaidilt.

Portaalis broneeringu tegemiseks olema vähemalt 18-aastane ja tegutsema eratarbija rollis. Eratarbija, erinevalt ettevõttest, on füüsiline isik, kes astub juriidilisse tehingusse valdavalt väljaspool oma ärilisi ja/või eraettevõtluslikke tegevusi.

Portaali operaator ja teie lepinguline partner portaali kasutamisel on:

OY SRG FINLAND AB (Mytrip)
PL 720
00101 HELSINKI-FINLAND

E-post: info@support.ee.mytrip.com
Telefon: 8000 100814

ÜT on ülesehitatud järgmiselt:

Sisukord

 1. TEENUSE ULATUS
 2. BRONEERIMISPROTSESS JA KONTAKTANDMED
 3. LENDUDE VAHENDAMINE
 4. HOTELLIDE BRONEERINGUTE VAHENDAMINE
 5. AUTORENDI BRONEERINGUTE VAHENDAMINE
 6. ERISÄTTED MITME TEENUSE BRONEERINGUTE VAHENDAMISE KOHTA
 7. TEAVE PASSI-, VIISA- JA TERVISEALASTE SÄTETE KOHTA
 8. MEIE ENDA TEENUSED
 9. TASUD JA MAKSMINE
 10. PRETENSIOONID
 11. KLIENDI ÕIGUSED VASTAVALT EL-I ÕIGUSAKTIDELE
 12. VASTUTUS
 13. KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE
 14. ANDMEKAITSE
 1. Teenuste maht
  1. Reisiteenuste vahendamine
   1. Portaalis pakutavate lennu-, hotelli-, kindlustus- ja autorenditeenuste (edaspidi "reisiteenused") osas tegutseme eranditult vahendajana. Selleks piirduvad meie roll ja kohustused selliste reisiteenuste, mida kolmandad osapooled, nagu lennufirmad, reisibürood, hotellid, kindlustusandjad, rendifirmad või muud teenusepakkujad (edaspidi "teenuseosutaja") pakuvad, vahendamisega.
   2. Seega jõustub leping reisiteenuste tegeliku osutamise (nt transpordileping, kindlustusleping, rendileping) kohta otseselt teie ja asjaomase teenusepakkuja vahel. Me ei ole reisiteenuste kaashankija ega osapool teie ja teenusepakkuja vahelises lepingulises suhtes.
   3. Portaali reisiteenuste ostmiseks kasutamisel lubate meil olla teie nimel vahendaja vastava(te) teenusepakkuja(te)ga, sh vahendada makseid selliste reisiteenuste eest, et tagada teie ja teenusepakkuja(te vahelise tehingu teostamine. Tegelike reisiteenuste puhul välja pakutud hind võib sisaldada vahendustasu meie poolt teie ja vastava teenusepakkuja vahel lepingu vahendamiseks osutatud teenuste eest.
   4. Portaali kaudu vahendatud reisiteenuste tegeliku osutamise eest lasub täielikult vastaval teenusepakkujal. Oma vahendajarollis ei vastuta me teenusepakkujate poolt osutatavate reisiteenuste eest. Samuti ei anna me mingeid kinnitusi ega tagatisi (ei otseseid ega kaudseid) portaali kaudu vahendatud reisiteenuste sobivuse või kvaliteedi osas. Iga pretensiooni puhul, mis teil reisiteenuse teostamise või mitteteostumise osas võib olla, on vastutavaks pooleks teenuseosutaja.
   5. Juhul, kui teil on võimalus esitada reisiteenuste broneerimisel erisoove (näiteks eritoidukorrad, puudega isikute vahendid või lapseistmed), anname teie soovid edasi asjakohasele teenusepakkujale. Me ei vastuta aga mingil moel selle eest, kas teenusepakkuja saab selliseid soove ka tegelikult täita.
  2. Meie enda teenused
  3. Lisaks reisiteenuste vahendamisel, nagu on märgitud eespool punktis 1.1, on portaali kaudu saadaval ka lisateenused (lisaks reisiteenustele), mille osutamise eest me vastutame ise. Selliste lisateenuste jaoks sõlmite te meiega otselepingu. Igal juhul informeerime teid selgelt kas ja millises ulatuses pakume kolmandate poolte teenuste vahendamise asemel enda teenuseid. Meie enda teenuste portfellvõib aja jooksul muutuda. Osasid meie teenustest on kirjeldatud jaotises 8. Käesolevas ÜT-s sätestamata lisateenuste puhul antakse teile broneerimisprotsessi käigus sellistest lisateenustest üksikasjalik ülevaade koos teabega tasude ning täiendavate kasutamise ja broneerimise tingimuste kohta.
  4. Kohaldatavad lepingutingimused
   1. See ÜT kehtib reisiteenuste vahendamisele vastavalt jaotisele 1.1 ja samuti teie enda teenustele vastavalt jaotisele 1.2.
   2. Teie ja asjakohase teenusepakkuja vahelisele kokkuleppele (jaotis 1.1.2) kehtivad teenusepakkuja poolt välja antud asjakohase teenusepakkuja üldtingimused (näiteks veotingimused, üleandmistingimused, kindlustustingimused jms). Sellised asjakohase teenusepakkuja üldtingimused teatatakse teile broneerimisprotsessi käigus. Kuna teenuseosutaja tingimused võivad sisaldada sätteid vastutuse, tühistamise, broneeringute ja toetuste muutmise (kui need on olemas) ja muude piirangute kohta, soovitatakse teil need tingimused hoolikalt läbi lugeda.
 2. Broneerimisprotsess ja kontaktandmed
  1. Broneerimisprotsessi ajal antakse teie kasutusse tehnilised vahendid sisenemisvormides vigade tuvastamiseks ja nende kõrvaldamiseks enne broneerimistaotluse esitamist. Enne broneeringutaotluse lõpuleviimist palutakse teil kontrollida kõikide andmete korrektsust. Hilisemad muudatustaotlused võivad tuua kaasa märkimisväärseid lisakulusid.
  2. Meil võib hiljem tekkida vajadus teiega ühendust võtta, näiteks ostetud reisiteenuste seas hilisemate muudatuste tegemiseks. Peate esitama täpse kontaktteabe, näiteks telefoninumbri ja e-posti aadressi. Samuti peate pidevalt kontrollima, kas olete saanud meilt sõnumi.

   Samuti on teie kohustus tagada, et olete suutelised meie saadetud sõnumeid vastu võtma. Me ei ole vastutavad, kui te ei saa meilt sõnumit kätte seoses mõistlikul alusel meie kontrolli alla mitte kuuluvatel, muu hulgas järgnevatel, põhjustel: (i) andsite meile vale e-posti aadressi; (ii) teie e-posti seaded ei võimalda meie e-kirjal teieni jõuda; või (iii) teie e-posti seaded käsitlevad meie e-kirju rämpspostina.
 3. Lendude vahendamine
  1. Lepingu sõlmimine ja hinnamuudatused
   1. Pärast broneeringutaotluse esitamist kinnitame teile e-posti teel, et oleme taotluse kätte saanud. Sel hetkel hakkab kehtima meie ja teie vaheline vahendusleping. Kui te ei saa sellist kinnitust ühe tunni jooksul pärast broneeringutaotluse lõpuleviimist ja ükski meie operaatoritest ei ole teiega võimalikest probleemidest teavitamiseks e-posti või telefoni teel ühendust võtnud, võtke meiega kinnituse saamiseks telefoni teel ühendust.
   2. Niipea kui teie taotletud piletid on väljastatud, saate piletinumbriga kinnitava e-kirja. Sel hetkel toimub teie ja asjakohas(t)e lennufirma(de) vahel siduva lepingu sõlmimine.
   3. Lennuhinnad ja istekohtade saadavus sisestatakse portaali otse asjakohase lennufirma poolt. Kui lennufirma teeb muudatused, mille üle meil puudub kontroll (näiteks hinnamuudatused, istekohtade saadavus vms), pärast broneerimistaotluse esitamist, kuid enne lennufirmaga siduva lepingu sõlmimist (vastavalt eeltoodud jaotisele 3.1.2), siis leping ei jõustu ja teie makse tagastatakse täies ulatuses. Võtame teiega tavapärastel lahtiolekuaegadel, kuid mitte hiljem kui 24 tundi pärast seda, kui olete saanud teada hinnamuutusest või esimesel nädalapäeval pärast sellist 24-tunnist perioodi, ühendust ja anname teile võimaluse muutunud hinnaga nõustuda.
  2. Teave broneeringu ja veotingimuste kohta
   1. Portaalis pakutavate lendude puhul tegutseme me eranditult vahendajana. Leping lennu teostamise kohta astub jõusse otse teie ja ajakohase lennufirma vahel ning me ei võta enda kanda vastutust ühegi teie lennu teostamise või mitteteostamisega seotud lepingulise kohustusega. Teie lennu teostamise/mitteteostamise eest vastutab ainuüksi teostav lennufirma.
   2. Enne broneeringu lõpuleviimist esitatakse teile asjakohas(t)e lennufirma(de) tingimused.
   3. Lennufirmade poolt osutatavate reisiteenuste vahendamisel ei ole meil juurdepääsu lennufirma broneerimissüsteemile. Sellisel juhul võime teie nimel teie ja lennufirma vahel lepingu sõlmida. Seetõttu võtke broneeringute või broneerigu muutmist või tühistamist puudutavate küsimustega seoses ühendust otse odavlennufirmaga. Kui olete ostnud meie paindliku pileti teenuse (vt 8. osa), siis tuleb kõik kordusbroneeringu taotlused teha läbi klienditeeninduse, nagu on sätestatud jaotises 8.1.4. Võite saada kaks broneeringukinnitust – ühe meilt ja teise vastavalt lennufirmalt. Kui olete saanud kaks broneeringukinnitust, kasutage sisseregistreerimisel lennufirma broneeringukinnitust.
   4. Järgnevalt esitame teile üldise ülevaate kujul teabe broneerimise ja transpordiga seotud tingimuste kohta, mida lennufirmad sellisel või vähemalt sarnasel viisil tavaliselt kohaldavad. Samas on asjakohase lennufirma võimalikud kõrvalekalduvad sätted käesolevas jaotises 3.2.4 toodud üldteabe suhtes ülimuslikud. Seetõttu kontrollige enne broneeringu tegemist igal juhul asjaomase lennufirma kehtivaid tingimusi.
    • Lennuajad/sisseregistreerimine
     Kõik märgitud lennuajad on kohaliku aja järgi. Järgmise päeva saabumisi tähistatakse ajagraafikus märkega "+ 1". Märgitud lennuajad on esialgsed ja neid võidakse pärast pileti väljastamist lühikese etteteatamisaja jooksul muuta; näiteks lennujuhtimise piirangute, ilma või lennufirma funktsionaalsete piirangute tõttu. Hoidke end kehtivate aegadega kursis piisavalt varakult enne lendu.

     Pidage kinni lennufirma poolt märgitud sisseregistreerimise aegadest. Lennufirmadel on õigus keelduda lubamast pardale, kui olete sisseregistreerimisel hilinenud. Juhime teie tähelepanu sellele, et mõned lennufirmad paluvad registreerida end sisse lennufirma veebilehel, kuna nad võivad lennujaamas käsitsi sisseregistreerimisel küsida lisatasu.
    • Eraldi piletite kombinatsioon
     Kahe eraldi ühe suuna pileti kombinatsioon ühe edasi-tagasi pileti asemel, on broneerimisprotseduuri ajal selgelt sellisena ka ära märgitud. Selliseid pileteid käsitsetakse tühistamise, muutmise, lennuliikluse katkemise (näiteks streikide) või lennugraafikute muutuste korral üksteisest eraldi. Kohalduvad iga lennufirma enda reeglid.

     Erinevate broneerimisnumbritega lennupileteid loetakse alati üksteisest sõltumatuteks reisideks.
    • Mitme segmendi/kasutusjärjestusega lennupiletid
     Teie edasi-tagasi pilet või ühe suuna pilet võib koosneda mitmest segmendist. Enamiku lennufirmade tingimuste kohaselt tuleb selliseid lennusegmente kasutada järjekorras. Vastasel juhul võivad lennufirmad keelduda transportimisest järgmistes lennusegmentides (nt kui ühte teekonnasegmenti ei kasutata, võib see muuta kehtetuks kogu ülejäänud reisi). Edasi-tagasi piletite puhul võib väljuvale lennule mitteilmumine tuua kaasa lennufirma poolt teie saabuva lennu tühistamise.
    • Rasedus
     Osad lennufirmad keelduvad transportimast naisi, kel on väljuva või saabuva lennu ajaks möödunud 28. rasedusnädal. Kui te olete rase, peate lennufirma ja oma arstiga kindlaks tegema, kas te võite reisile asuda.
    • Imikute- ja lastepiletid
     Võtke ühendust lennufirmaga, et saada teada eraldi istekohta mittevajava lapsega reisimisega seotud tingimuste kohta. Tavaliselt on lastele alates 2. eluaastast vaja eraldi istekohta, samas kui lastele vanuses 0 kuni 2 eluaastat eraldi istekohta ei eraldata. Kui laps saab enne reisi lõppu 2 aastaseks, tuleb lapsepilet broneerida kogu reisi ajaks. Imikupileteid ei saa broneerida enne lapse sündi, kuna õige nimi ja sünniaeg peavad vastama passis märgitule. Me ei hüvita kulusid, mis tekivad kohe algusest vale tüüpi pileti broneerimisest.
    • Saatjata alaealised
     Me ei vahenda piletite broneerimist saatjata alaealistele. Alla 18-aastased lapsed tuleb reisile broneerida täiskasvanust saatjaga. Osad riigid ja lennufirmad ei võta alla 18-aastaseid vastu, kui neil pole kaasas juriidilist eestkostjat. Pange tähele, et mõned lennufirmad nõuavad alla 18-aastastelt lastelt reisile sünnitunnistuse kaasavõtmist.
    • Kaotatud/kahjustatud pagas
     Vahendajana ei vastuta me kaotatud ega kahjustunud pagasi eest. Kõik probleemid tuleb viivitamatult teatada lennufirma esindajale lennujaamas.
    • Transiit- ja ööbimismajutus
     Lennupileti hind ei sisalda tavaliselt reisi ajal maapealset transpordi ja/või õõbimismajutust. Olete ise vastutav maapealse transpordi sõiduplaanide ja hindade kontrollimise eest.
    • Lendude vahelised ühendusajad
     Portaalis broneeritud standardpiletitel on heakskiidetud ühendusajad. Lendude vaheliste ühenduste tegemiseks vajalikud ajad arvutatakse välja lennufirmade poolt. Lennusegmendi hilinemisel, mis toob kaas ühendusest maha jäämise, on lennufirmad kohustatud aitama teil jõuda teie sihtkohta (vt jaotis 11.1).
     Kui on broneeritud eraldi piletid, ei vastuta lennufirmad hilinemiste tõttu maha jäetud ühenduste eest. Seetõttu vastutate isiklikult, et ühendusajad on lennufirmade ja lennujaamade kohaselt piisavad. Maha jäetud ühenduste tõttu tekkivaid lisakulusid ei hüvitata.
    • Topeltbroneerimine
     Topeltbroneering tähendab, et sama lennufirmaga on tehtud kaks või enam sama reisijate nimega broneeringut. Kui teil on topeltbroneering, võib lennufirma reisi(d) tühistada. See võib toimuda ka siis, kui broneeringud on tehtud erinevate reisibüroode kaudu. Me ei vastuta lennufirmade poolt tehtud tühistamiste eest ega lennufirmade tagasimaksete eest, juhul kui nad kahtlustavad topeltbroneeringut.
  3. ELis tegutsemiskeeluga lennufirmad (must nimekiri) Pange tähele, et teatavatel lennufirmadel on vastavalt Euroopa Komisjoni ja riiklike lennutranspordiametite vahelistele kokkulepetele keelatud ELis tegutseda. Sellistel lennufirmadel on keelatud tegutseda, kuna neid peetakse ohtlikuks või neile ei kohaldata oma riigi ametiasutuste poolt piisavat kontrolli.
   Järgmise lingi abil on teil võimalik kontrollida, milliseid lennuettevõtjaid tegevuskeeld mõjutab:
   Must nimekiri (nimekiri lennufirmadest, millel pole lubatud ELis tegutseda)
  4. Lennufirmade poolt sõiduplaani muutmised ja tühistamised
   1. Teie leping asjakohase lennufirmaga võib lubada neil broneeringut tühistada või muuta. Me teavitame teid kõikidest muudatustest, kui lennuettevõtja on meid neist teavitanud.
   2. Broneeringu kinnituses näidatud lennuajad võivad broneeringu kuupäeva ja tegeliku reisimise kuupäeva vahelisel ajal muutuda. Soovitame teil oma lennufirmaga vähemalt 72 tundi enne lennu graafikujärgset väljumist ühendust võtta veendumaks, et lend (ja võimalikud ühenduslennud) väljub vastavalt graafikule. Meil puudub kontroll lennufirma ajakava muudatuste üle ja me ei võta vastutust kulude eest, mis selliste muutuste tagajärjel võivad tekkida.
  5. Teie poolt taotletud muudatused ja tühistamised
   1. Lennu broneeringute muutmise (sh reisija nime, sihtkoha ja reisikuupäeva muutmise) ja tühistamistoetuste pakkumise tingimused on sätestatud lennu teostamisel teie lepinguliseks partneriks oleva lennufirma poolt. Meil vahendajana puudub igasugune mõju selliste tingimuste üle.
   2. Kui soovite muuta broneerigut või taotleda tühistamistoetust, pakume meiepoolse lisateenusena sellise taotluse teie nimel käsitlemist tingimusel, et lennufirma tingimused lubavad sellist muutust või tühistamistoetust. Selliste lisateenuste broneerimise ajal teavitame teid selliste lisateenuste võimalikest lisatingimustest ja -tasudest. Teise võimalusena võite muidugi pöörduda asjaomase lennufirma poole otse.
   3. Teie poolt taotletud muudatuste käsitsemiseks on oluline, et saaksime teie muudatustaotlused vähemalt 24 tundi enne reisi algust (ainult telefoni teel). Kui olete ostnud meie paindliku pileti teenuse, vaadake jaotist 8.

    Taotluste lühema etteteatamisajaga muutmiseks, soovitame teil pöörduda otse asjaomase lennufirma poole.
  6. Lennu mitteilmumine või mittekohalolek Käesolevaga volitate meid tühistama lennu mitteilmumise või mittekohaloleku puhul teie nimel mittekasutatud lendu ja taotlema teie nimel lennufirmalt võimalikku kompensatsiooni. Meil on õigus, kuid mitte kohustus seda teha ja teie õigust lennufirmadelt otse tagasimakseid taotleda see ei mõjuta.
 4. Hotellide broneeringute vahendamine Portaali kaudu broneeritud hotelliteenuseid vahendab EAN.com L.P. (“Hotels.com”).

  Kõik päringud seoses broneeringu ja mis tahes muudatuse või tühistamise taotlusega tuleb esitada otse Hotels.com-ile. Hotels.com kontaktandmed leiate siit:
  Telefoninumber: +44 (0)20 3788 4352

  Hotels.com-i tingimused leiate siit.
 5. Autorendi broneeringute vahendamine Portaali kaudu broneeritud autorenditeenuseid vahendab Traveljigsaw Limited ("Rentalcars.com").

  Kõik päringud seoses broneeringu ja mis tahes muudatuse või tühistamise taotlusega tuleb esitada otse Rentalcars.com-ile. Rentalcars.com kontaktandmed leiate siit:
  Kohalikud kontaktandmed leiate Rentalcarsi veebisaidilt.
  Rentalcars.com-i tingimused leiate siit.
 6. Erisätted mitme teenuse broneeringute vahendamise kohta Portaal pakub võimalust kombineerida ja sobitada vastavalt teie soovidele mitut eraldi teenust (nt lend + hotell). Sellisel juhul annate te meile juhised tegutseda vahendajana erinevatelt tarnijatelt erinevate reisiteenuste broneerimisel. Broneerimise ajal enne broneeringu sooritamist tuuakse teile selgelt välja asjakohased tarnijad. Juhul, kui kombineerite eraldi teenuseid, ei sõlmita teie ja meie vahel reisilepingut; selle asemel sõlmite te iga eraldi tarnijaga eraldi teenuste osutamiseks hulga eraldi lepinguid. Sellisel juhul tegutseme iga üksiku reisiteenuse raames ainult vahendajana.
 7. Teave passi-, viisa- ja tervisealaste sätete kohta
  1. Passi-, viisa-ja/või tervishoiunõuded võivad muutuda ja te peaksite seetõttu asjakohaste ametiasutustega (saatkond, konsulaat vms) need piisavalt varakult enne reisi toimumist üle kontrollima. Teie kohustuseks on omada kehtivat passi ja vajaduse korral ka viisat. Oluline on mitte unustada lisada kõiki oma reisi transiitpunkte, mille puhul võib samuti olla vajalik viisa olemasolu. Viisa hankimine võib võtta aega, mistõttu on soovitatav esitada taotlused piisavalt varakult. Me ei vastuta klientide eest, kellel puuduvad õiged dokumendid.
  2. Igal sihtkohal on oma nõuded sisenemisformaalsuste, vaktsineerimiste jms osas, mis võivad samuti varieeruda sõltuvalt reisija kodakondsusest. See on teie kohustus sellist teavet koguda. Meie vastutusalas ei peeta ühtegi juhtumit, mis tuleneb selliste ametlike eeskirjade täitmata jätmistest. Seetõttu soovitame teil alati kontrollida valitud siht-või transiidiriikide erinevaid nõudeid ja samuti aega, mis on vajalik kõigi seonduvate tegevuste teostamiseks.
 8. Meie enda teenused
  1. Paindlik pilet
   1. Broneerimise ajal ostetud paindlik pilet võimaldab teil käesolevas jaotises sätestatud tingimustel muuta lennu broneerimise kuupäeva ja/või kellaaega. Paindliku pileti teenuse osutamisel vahendame ainult teie ja asjaomase lennuettevõtja vahelist transpordilepingut. Kuna paindlik pilet on meie enda teenus (st paindliku pileti teenust ei saa kasutada lennufirmaga ise otse ühendust võttes), peavad kõik ümberbroneerimise taotlused , mille puhul kasutatakse paindliku pileti teenust, olema tehtud läbi meie klienditeeninduse (vt jaotis 8.1.4.1).
   2. Paindlik pilet võimaldab järgmistel tingimustel lende ümber broneerida:
    • Kõik ümberbroneeringud tuleb teha vastavalt punktile 8.1.4 ja vähemalt 24 tundi enne esialgset väljumisaega.
    • Ümberbroneering on võimalik ainult sama lennufirma piires, st lendu saab ümberbroneerida ainult lennule, mida opereerib lennufirma, mis oleks teenindanud ka algselt broneeritud piletit.
    • Lennusegmente tuleb kasutada samas järjekorras, nagu nad olid algselt broneeritud.
    • Sama lennu piires erinevasse kabiini või broneerimisklassi tõstmine pole lubatud.
    • Pileti ümberbroneerimine nn "peatumise" jaoks (st ühenduslinnas algselt broneeritust kauemaks jäämiseks) ei ole lubatud.
    • Lähtekoha ja/või sihtkoha muutumine ei ole ei väljuva ega ka tagasi saabuva lennu puhul võimalik.
    • Paindlik pilet ei võimalda muuta või parandada nimesid.
    • Teekonda saab ümberbroneerida ainult üks kord. Kui muudatus on kinnitatud, on paindlik pilet ära kasutatud.
    • Ümberbroneerimise korral tuleb teekond lõpule viia ühe aasta jooksul alates esialgse broneeringu ajast. Uus reis ei tohi alata 24 tunni jooksul alates muudatuse taotluse esitamise ajast.
    • Pärast paindliku pileti kasutamist pole broneering enam tagasimakstav.
   3. Paindlik pilet tuleb broneerida ja tasuda broneerimisprotsessi ajal ja seda pole võimalik lisada juurde hiljem.
   4. Kui soovite oma pileti ümber broneerida, peate meie tavapäraste lahtiolekuaegade ajal telefoni teel meie klienditeenindusega ühendust võtma. Meie telefoninumbri leiate jaotisest "Võta meiega ühendust – telefon". "

    Pange tähele, et me suhtleme telefoni ja e-posti teel inglise keeles.
   5. Ümberbroneering on täide viidud ainult siis, kui oleme selle e-kirjaga kinnitanud. Kui te ei saa kinnitust, võtke palun ühendust meie klienditeenindusega.
   6. Lendude ümberbroneerimine paindliku pileti teenuse abil on saadaval vastavalt võimalustele. Kui soovitud muutus toob kaasa kallima pileti või kui muudatuse tulemusel pole reisijal enam õigust erihinnale (st väikelapse puhul), peate lisakulutused katma ise. Me ei vastuta mõjude eest, mida ümberbroneerimine võib võimalikele otse lennufirmaga sõlmitud lisateenustele avaldada (näiteks lisapagasi broneeriine või istekohtade reserveerimine).
   7. Kui tühistate lennu, siis ei tagastata teile paindliku pileti teenuse maksumust.
   8. Kui te ei ilmu reisi ühele etappidest, ei pruugi paindliku pileti teenuse kaudu pakutav ümberbroneerimise võimalus enam toimida.
  2. Tühistamise kaitse
   1. Tühistamise kaitse tuleb välja võtta ja selle eest tasuda reisi broneerimise ajal. See kaitse jõustub broneerimisel ja lakkab kehtimast reisi alates, arvestatuna algsest broneeritud väljumisajast. Broneerimise tühistamise korral kasutamiseks peavad kõik broneeringus sisalduvad reisijad olema tühistamise kaitse välja võtnud.
   2. Tühistamise kaitse kehtimiseks peab tühistamine aset leidma vähemalt kaks tundi enne väljumist. Tühistamise kaitse kaotab kehtivuse, kui reis on alanud. Meie telefoniga vastamise lahtiolekuaegadest erinevatel aegadel tühistamiseks tuleb lennufirmade, hotellide või autorendi teenusepakkujatega otse ühendust võtta.
   3. Kui reis tühistatakse kehtiva tervisetõendi esitamisel, tagastatakse kogu broneeringu maksumus, välja arvatud meie käsitsemistasu 45 EUR isiku kohta. Me ei tagasta tasu tühistamiskaitse või varem tasutud tasude, tasude ja mis tahes kindlustuspoliiside eest (välja arvatud reisikindlustus). Tühistamiskaitse tühistamise korral makstav maksimumsumma 2500 EUR isiku ja/või 6 000 EUR reisi kohta.
   4. Hüvitatavad juhtumid Rahalised vahendid hüvitatakse, kui te ei saa teha planeeritud reisi järgmiste ettenägematute intsidentide tõttu:
    • Äge haigus või õnnetus, mis mõjutab teid, teie reisikaaslast samal broneeringul või lähedast sugulast, ja teil soovitatakse mitte võtta plaanitud reisi vastavalt ravi osutava erapooletu arsti väljastatud tõendile.
    • Teid, lähedast sugulast või sama broneeringu reisikaaslast mõjutav surm.
    "Lähisugulane" tähendab selles kontekstis kindlustatud isiku abikaasat, naist, lapsi, lapselapsi, õdesid-vendi, vanemaid, vanavanemaid, abikaasa vanemaid või isikut, kellega kindlustatud isik elab paarina koos justkui abielupaar.
   5. Tühistamiskaitse ei hõlma:
    • kompensatsiooni, mida võidakse saada mujalt, näiteks mõnest teisest tühistamiskaitsest või kindlustusest;
    • haigust, õnnetust või vigastust, millest te olite teadlikud (midateil oli diagnoositud) tühistamiskaitse sõlmimise ajal;
    • kroonilisi haigusi / infektsioone / vaimseid häireid, välja arvatud juhul, kui isik on viimase kuue kuu jooksul alates reisi broneerimise ajast olnud haigusnähtustest/probleemides täielikult vaba. Kui tühistamine on seotud nende sümptomitega, peab diagnoosi kinnitama spetsialist;
    • haigust, õnnetust või muud rasedusest või sünnitusest tingitud tagajärge;
    • alkoholi, teiste mürgistusainete, rahustite või narkootikumidega põhjustatud tüsistusi;
    • kulusid, mis tulenevad asjaolust, et kindlustatud isik hilineb reisikorraldusteenuse tühistamisega;
    • reisi eesmärgi enam mitte eksisteerimist;
    • personaalselt valitud protseduuridest ja raviviisidest, näiteks iluoperatsioonidest, tulenevaid tüsistusi;
    • kõiki reisi täiendavad korraldusi, mida ei ole kinnitusele lisatud, näiteks teatripileteid jms;
    • lennufoobiat / hirmu lendamise ees.
   6. Mida me teilt nõuame? Tühistamiskaitse kehtib ainult koos kehtiva arstitõendiga. See tuleb meilt kätte viie tööpäeva jooksul pärast tühistamist. Arstitõendi peab väljastama erapooletu arst, kes pakub ravi, ning kandma arsti nime, kontaktandmeid ja pitsatit. Pitsati puudumisel tuleb lisada arsti identifitseerimistunnuse koopia.
   7. Arstitõendile tuleb lisada ka järgmine teave.
    • läbivaatamise kuupäev
    • läbivaatamise tulemused
    • diagnoos
    • muud originaalsertifikaadid/dokumendid, mis võivad olla olulised nõude hindamisel
    • asjaolu, et haigus on äge ja ei võimalda patsiendil reisida
    Arstitõendi saab alla laadida siit Arstitõendi saatmiseks klõpsake siin.
  3. Ühenduse garantii
   1. Kui teie broneeringus sisalduvad meie ühenduse garantii abiteenused, nagu need on kirjeldatud käesolevas punktis 8.3 (edaspidi "Ühenduse garantii""), on see broneerimise käigus ja teie broneeringu kinnituses selgelt ära märgitud.
   2. Ühenduse garantii kehtib järgmistel juhtudel (iga "Muutus"), välja arvatud all toodud erandite korral:
    • kui mõne teie lennu/lendude väljumisaeg on muutunud, need hilinevad või tühistatakse vastava lennufirma poolt, mille tõttu te jääte maha oma sihtkohta minevast lennust/lendudest;
    • kui te jääte ühenduslennust maha seoses pagasi hilinemise või kaotsiminemisega väljaspool teie mõistlikku kontrolli; ja
    • kui te jääte ühenduslennust maha seoses tolli- või immigratsiooniprotsessidele, mis on väljaspool teie mõistlikku kontrolli.
   3. Ühenduse garantii ei kohaldu, kui:
    • Muutus mõjutab vaid sama pileti (väljastatud ühe e-pileti/PNRina) piires olevat lendu / olevaid lende. Kõigi probleemide ja lennumuudatuste haldamise eest vastutab lendu/lende osutav lennufirma (abi ja/või küsimuste osas võite võtta ühendust otse asjakohase lennufirmaga);
    • kui Muudatuse on põhjustanud vääramatu jõud, st lennufirmade mõistliku kontrolli alt väljas olevad asjaolud, nagu (ja mitte ainult) poliitiline ebastabiilsus, äärmuslikud ilmastikutingimused, turvariskid, streigid, lennujaama töötamise oluline piiramine ja/või lennufirma pankrott/maksejõuetus;
    • mis tahes tegevuse (või tegevusetuse) puhul, mis on mõistlikult teie kontrolli all, sealhulgas näiteks juhul, kui te jääte lennust maha, sest (i) teil ei ole sobivat viisat, reisidokumenti või muid teie reisi jaoks vajalikke dokumente; või (ii) te rikute lennuettevõtja eeskirju ja piiranguid; või
    • kui olete teinud oma Broneeringus muudatusi ilma meie eelneva heakskiiduta.
   4. Teavitage meid põhjendamatu viivituseta.
    Kui soovite kasutada Ühenduse garantiid, peate meid teavitama telefoni teel põhjendamatust viivitusest kohe, kui te Muutusest teada olete saanud. Kontaktandmed leiate sissejuhatusest. Kui te ei teavita Meid ilma põhjendamatu viivituseta, ei ole teil õigust Ühenduse garantiile.
   5. Ühenduse garantii abi – alternatiivne lend / alternatiivsed lennud või tagasimakse.
    Pärast seda, kui meid on Muudatusest teavitatud, pakume teile valimiseks ühte järgmistest võimalustest:
    a) alternatiivne lend / alternatiivsed lennud teie lõppsihtkohta meie kulul (teile antakse teada meie poolt pakutav täpne lend /täpsed lennud);
    b) kasutamata lennu/lendude eest teie poolt broneerimise ajal tasutud hinna tagastamine; või
    c) lend/lennud meie kulul teie reisi lähtelennujaama (teile antakse teada meie poolt pakutav täpne lend /täpsed lennud).

    Juhul, kui meil ei õnnestu pakkuda teile mõistlikku lendu / mõistlikke lende teie lõppsihtpunkti, võime pakkuda teile alternatiivseid lennujaamu. Sellisel juhul katame teie transpordikulud alternatiivsesse lennujaama.

    Kui asjaga seotud lennu algse väljumisajani on rohkem kui 48 tundi, valime punktis 8.3.5. märgitud valikute seast ühe meie oma äranägemise järgi.
   6. Teie nõustumine pakutud abiga
    Teil tuleb teavitada meid oma valikust võimalikult peatselt pärast meilt eelnevates punktides 5 (a) - (c) nimetatud valikute kohta lisateabe saamist. Kui me ei saa mõistliku aja jooksul (igal juhul mitte rohkem kui 24 tundi) teie vastust, on teie õigus Ühenduse garantiid kasutada ammendatud.
   7. Täiendavad kompensatsioonid
    Lisaks käesolevas punktis 8.3 nimetatud õigustele, annab Ühenduse garantii teile õiguse järgnevale:
    • Majutus – kui Muudatus toimub lühikese etteteatamisega, jättes Teid ööseks (22:00-08:00) ilma öömajata, siis katame Teie majutuskulud ühe või mitme öö eest. Hüvitis piirdub kogusummaga 50 USD Ühenduse garantiiga kaetud reisija kohta. Iga lennufirmalt saadud majutuskompensatsioon arvestatakse Ühenduse garantii tagasimaksest maha.
    • Toit ja jook – kui Muudatus toob kaasa Teie lennu/lendude hilinemise rohkem kui 4 tundi, siis katame Teie toidu ja joogi kulud, kuni 10 USD ulatuses Ühenduse garantiiga kaetud reisija kohta. Iga lennufirmalt saadud toidu ja/või joogi kompensatsioon arvestatakse Ühenduse garantii tagasimaksest maha.
    Pange tähele, et vajalikud kulutused tuleb Teil teha esmalt endal ja esitada pärast Meile selliste kulutuste tšekid.
 9. Tasud ja maksmine
  1. Makse
   1. Makseid reisiteenuste eest töötleme kas ise (koostöös meie makseteenusepakkuja(te)ga, kes pakub meile maksete töötlemise võimekust) või seda teeb teenusepakkuja. Juhime teie tähelepanu sellele, et meil võib olla vaja jagada teie makseteavet, näiteks krediit-või deebetkaardi teavet, meie makseteenuse pakkuja(te)ga, et võimaldada makse töötlemist. Kõik meie klientidele kuuluvad makseandmed krüptitakse makseteenus(t)e pakkuja(te)le edastamisel turvalises serveris.
   2. Olenevalt broneerimiskriteeriumidest ja lisandteenustest võidakse makse jagada kaheks eraldi tehinguks, üks tasu kasseerimine meilt ja teine teenusepakkujalt. Teilt ei küsita tasu rohkem kui meie saidil näidatud tegelik kogusumma. Kohaldatakse samu turvameetmeid.
   3. Selleks, et saaksime teie makset töödelda, peate tagama piisavate rahaliste vahendite olemasolu. Juhul, kui teie makse töötlemisega seoses tekivad probleemid, proovime teie makset koostööd meie makseteenusepakkuja(te)ga uuesti töödelda. Kui selle tulemuseks pole teilt vahendite debiteerimise õnnestumine, võtame teie võimalikult kiirelt ühendust teiste makseviiside osas täiendavate juhiste saamiseks. Juhul, kui me ei saa pärast selliseid täiendavaid juhiseid teilt makset, antakse teie tasumata makse edasi inkassofirmale.
  2. Maksepettus
   Kui meil on põhjust kahtlustada, et toime on pandud pettus, jätame endale õiguse keelduda sellise makse töötlemisest. Kuriteo kahtluse korral võidakse nõuda makse legaliseerimist. Igasugustest maksepettustest teatatakse politseile ja antakse teada inkassofirmale.
 10. Pretensioonid
  1. Reisiteenuste osutamisega seotud nõuded
   Kõik reisiteenuste tegeliku täitmisega seotud probleemid, märkused või nõuded tuleb esitada otse asjakohasele teenusepakkujale (reisioperaator, lennufirma, kindlustusandja, autorendiettevõte, hotell), kellega teil on asjakohase reisiteenuse osutamiseks leping. Palun vt ka jaotist 11, kus kirjeldatakse teie õigusi vastavalt ELi määrusele.
  2. Meie enda teenustega seotud kaebused
   Meie enda teenustega seotud kaebusi käsitletakse ainult kirjalikult ja need tuleb esitada kahe kuu jooksul pärast reisi lõppkuupäeva kaebuse vormil, mille leiate siit.

   Kaebuse vorm tuleb saata tavalise posti või e-postiga järgmisele aadressile:
   Postiaadress: Etraveli AB
   FAO: Customer Relations
   Box 1340
   SE-751 43 Uppsala, Rootsi

   E-posti aadress: customer.relations@support.etraveli.com
 11. Kliendi õigused vastavalt el-i õigusaktidele
  1. Tühistatud või hilinenud lennud
   Kui reisite ELi või EList ELi vedajaga, võib teil olla õigus nõuda kulude hüvitamist, mille saate lennu tühistamise, viivituse või teie pardale mittelubamise korral otse asjakohase lennufirma vastu esitada. Lisateabe saamiseks EÜ määruse 261/2004 kohta klõpsake siin.
  2. Vedaja vastutus
   EÜ määrus (889/2002) lennufirma vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral. Määruse leiate siit.
 12. Vastutus
  1. Te nõustute, et tegutseme teie ja teenusepakkuja vahel vahendajana. Me ei vastuta mingil juhul reisiteenuste eest, mida olete ühe või mitme teenusepakkujatega broneerinud, ja me ei aktsepteeri mingit vastutust vastava teenusepakkuja poolt esitatud ja portaalis kuvatud teabe ebatäpsuste eest.
  2. Kui teenuseosutaja ei saa osutada reisiteenust mis tahes põhjusel, sealhulgas juhul, kui teenuseosutaja deklareerib pankroti, võime tegutseda ainult vahendajana ja maksta tagasi makseid, kui oleme need vastavalt teenusepakkujalt juba kätte saanud.
  3. Meie enda teenuste puhul vastutame kahjude eest käesolevas ÜT-s sätestatud piires ja seadusega lubatud ulatuses. Vastutame ainult otseste kahjude eest, mida te olete tegelikult kandnud, tasunud või mis on tekkinud teie poolt meie enda teenustega seotud kohustuste olulise puuduse tõttu, kuni teie broneeringu kogumaksumuse summa ulatuses (kas ühe või omavahel seotud sündmusteahela eest).
  4. Jaotises 12.3 sätestatud vastutuspiir kehtib ka isikute tööalastele rikkumistele, mille tõttu me seadusjärgsete sätete kohaselt oleme vastutavad.
 13. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine
  1. Kohaldatav õigus
   Swedish law applies exclusively to these T&Cs and the contract between You and us.

   Tarbijana saate kasu oma elukohariigi seadusandluse kõigist kohustuslikest sätetest. Mitte miski selles ÜT-s, sh jaotis 13.1, ei vähenda teie õigusi tarbijana sellistele kohaliku õigusakti sätetele tugineda.
  2. Veebipõhine vaidluste lahendamine
   Euroopa Komisjon tagab veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi (ODS): http://ec.europa.eu/consumers/ODR/
 14. Andmekaitse Suhtume teie isikuandmete kaitsesse tõsiselt. Üksikasjalikku teavet teie isikuandmete kogumise, töötlemise ja kasutamise kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Seisuga: 2018-08-21

Header
Subject
Body
Footer